Home > KNOWLEDGE > Diamond cut by The Charming Jewelry
Diamond cut by The Charming Jewelry
Posted by thecharming On Fri 22 Apr, 2016

การเจียระไน หมายถึง การสร้างเหลี่ยมเพชรและการจัดวางหน้าเหลี่ยมต่างๆของเพชร ซึ่งเป็นคุณสมบัติเดี่ยวจากคุณสมบัติทั้งหมดของเพชรที่มนุษย์เป็นผู้กำหนด ขึ้น อีกทั้งการเจียรไนนั้นยังมีผลถึงน้ำหนักเพชรแต่ละเม็ดที่มีขนาดแตกต่างกัน อีกทั้ง เพชรที่ผ่านการเจียรไนที่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องจะต้องไม่เป็นเพชรที่ถูกเจียร ไนเพื่อรักษาน้ำหนัก เพราะเพรชที่ได้รับการเจียรไนเพื่อรักษาน้ำหนักจะทำให้หน้าเพชรกว้าง แต่มีก้นเพชรที่ลึกทำให้การส่องประการสะท้อนออกทางด้านข้างของเพชร

Heart & Arrow Diamond (H&A) คือ เพชรที่ได้รับการเจียรไนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ในเรื่อง ความสมมาตร (Symmetry) การได้สัดส่วน (Proportion) และการขัดเงา (Polish) โดยเพชร Heart & Arrow Diamond นี้ ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการเจียระไนให้ได้เหลี่ยมเพชรแต่ละเหลี่ยม ที่สมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งเพชร Heart & Arrow Diamond นั้นจะให้แสงแพรวพราวเปล่งประกายสะท้อนแสงความงดงามได้อย่างเต็มที่ เมื่อได้รับการเจียระไนในสัดส่วนที่ถูกต้อง

เมื่อเราใช้กล้อง Ideal Scope ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการส่องดูเหลี่ยม มุมของเพชร Heart & Arrow หากมองจากด้านบน เราจะเห็นลูกศรที่สมบูรณ์ จำนวน 8 ดอก ซึ่งลูกศรทั้ง 8 ดอกนี้จะมีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปร่างที่เท่ากันทั้ง 8 ดอก ขณะเดียวกัน หากมองจากด้านหลัง (Bottom up) ของเพชร เราเห็นหัวใจที่สมบูรณ์ ที่มีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปทรงที่เท่ากัน จำนวน 8 ดวงเช่นกัน เปรียบความสวยงามสมบูรณ์ของเพชรดังกล่าว ได้กับความรักที่สมบูรณ์ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพชร Heart & Arrow จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นเพชรสำหรับคู่รักในการทำแหวนหมั้น และแหวนแต่งงาน

โดย The Charming Jewelry มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้เพชรที่เจียรไนได้สัดส่วนสมบูรณ์ที่สุดซึ่ง เพชรดังกล่าวสามารถส่องประกายโดดเด่นของตัวเองออกมาสู่สายตาผู้พบเห็น

Categories :
© 2024 The Charming.com All Rights Reserved.